TO AVOID ONES SHADOW
Screen Shot 2019-03-28 at 10.08.54
To avoid ones shadow I
 Hole
Screen Shot 2019-03-14 at 15.43.07
Night Navigator
3. NIGHT NAVIGATORS 2

TO AVOID ONES SHADOW PART I-II


To avoid ones shadow är ett flerårigt sammarbete med Etta Sävfe där vi i arbetet intresserat oss för att gestalta mänsklig isolation. Människans påverkan och relation till sin omvärld, förgänglighet och längtan efter tillhörighet. Resultatet blir en helhet byggd på en serie arbeten i skilda medier-film, fotografi, ljud, objekt, mytbildningar och sceniska installationer där performativa/interaktiva inslag förekommer.


TO AOVID ONES SHADOW part I

Hold your head up. Moving on.

2015

Hd-video,

9 minuter

Stereo sound


Silvertärnan är den fågel som flyttar längst avstånd av alla fåglar. Varje år flyger den från pol till pol och har under sin livstid lagt en sträcka som till månen och tillbaka bakom sig. Ingen annan varelse på jorden får uppleva lika mycket ljus.

Under loppet av ett år filmar vi en människa som återkommande står ensam på samma plats vid havet i soluppgången oavsett väder. Ovanför hennes huvud kretsar en flock silvertärnor. Filmupptagningen sker under den tid det tar för solen att komma upp över horisonten.


TO AVOID ONES SHADOW PART II

Svalbard Februari 2015


Hh video, stillbilder


UtgångspunkterVistelse på Svalbard i Februari 2015.

Vi utgick från platsen och människan som material och bärare av en berättelse i ett antal scener som filmades och fotograferades.

På Arktis råder en 6 veckors skymning efter månader av konstant midnattssol, därefter totalt mörker till dess att en 6 veckors gryning tar vid.

I berget vid Longyearbyen ligger ett frövalv där världens viktigaste fröer samlas. Tack vare den permafrost som råder kan fröerna bevaras oberoende av strömförsörjning.

Longyearbyen får sin huvudsakliga energiförsörjning från det lokala kolkraftverket och kolet som bryts i Gruve 7.

Kolenergi är den branch som enligt rapporter belastar miljön hårdast.