SIXTH TASK

SIXTH TASK; weed out and sort

Timespace, Wiesenburg, Berlin. 2011.


Platsspecifikt verk uppförti en gammal ruin i ett fd härbärge, Wiesenburg, i Berlin. Fyra skulpturer, en konstant brinnande eld, glas med torkad vätska på ett högt bord täkt av jord.


I samarbete med Ulrika Segerberg.NINTH TASK; att omforma skuggan

Timespace, Gylleboverket, Skåne 2012Sammarbetet med Ulrika Segerberg är grundat på vår brevkorrespondens under flera år. Detta utvecklades till långa och kortare episoder där händelser och bilder vävdes samman till historier och skeenden. Syftet är att utmana varandra på duell. Vi har valt att presentera arbetena i form av uppgifter, ”tasks”. Vi utgår från olika karaktärer som återkommer i de olika uppgifterna. Tillsammans bildar de ett skeende, eller ett fruset ögonblick. En inbjudan till betrakaren att delta i de spår av vad som skett och ovetandes vad som kommer att ske. Vi bor på skilda platser och arbetena skapas i respektives atelje. I en tät korrespondens i form av texter, collage och bild skapas en komplex historia som lägger grunden för våra arbeten. Reaktion och motreaktion, associationskedja, svaren färgas av varandra men vi letar på olika vägar men jag måste ta hänsyn till den andras aktion, nästa drag, då arbetena slutligen ställs inför varandra i det gemensamma rummet. I en dialog skapas arbeten som inte skulle blivit till utan det givna sammanhanget. Vi ser det som vår uppgift att försöka bevara det eteriska och flyktiga i en elementär form.