MORIANA

MORIANA


Installation och ljudverk. Tjörnedala konsthall 2018

I samarbete med Rachel Tess och Julia Giertz


Rachel Tess är koreograf och dansare. I sitt arbete utforskar hon effekterna av kinestetisk empati. Genom intensiv fysisk närvaro och specifika rörelsemönster skapas situationer och utrymmen där åskådarens känsla av tid förvrängs och försvinner i vibrationer.

Julia Giertz är ljudkonstnär och arbetar med ljudets rörelse och materialitet, samt de taktila aspekterna av ljud. Hennes konstnärlig praktik tar utgångspunkt i vibration, kraft och beröring.


Tillsammans skapar de en gemensam installation som guidar besökaren genom en mängd sensoriska upplevelser med ljud, skulptur, rörelse och ljus. Genom att skapa ett utrymme som kapslar in spåren av rörliga kroppar, som inte längre är närvarande, uppmanar de besökare att uppleva arbetet kinetiskt. Under utställningsperioden bjuder de in kollegor och samarbetspartners att interagera med installationen genom performance, workshops och samtal i samarbete med MARC, Milvus Artistic Research Center.