I PROMICE I WILL DISSAPEAR
I Promice I will dissapear 1
I promice I will dissapear 2
I promice I will dissapear-6
I promice I will dissapear 4
I promice I will dissapear 8
I promice I will dissapear-20
I promice I will dissapear 3

I PROMICE I WILL DISSAPEAR


Odenplan, Stockholm, 2009


Frågade honom hur han ville begravas och han svarade: Befäst aldrig min kropp med jorden utan låt den uppgå i eldslågor. Täck min aska med tusentals blommor och låt dem vara bordsdekoration för er då ni samlas och äter min begravningsmåltid. Lämna bordet efter måltiden och låt fåglarna festa på resterna av den.

Låt bordet stå orört tills dess att vätskan i glasen dunstat, blommorna förmultnat och min aska spridits för vinden.

Låt ingenting stoppa er.


Två barn med fågelungshuvuden och ugglemasker sitter på var sin sida av en hög med svart aska. De omges av vissna löv, gräddpyramider, blombad och till brädden fyllda glas dekorerade med tallkottar och fjäderparaplyer. De visslar på var sin melodi.

Verket utgår ifrån ett samtal med en nära person som kretsar kring längtan, saknad, åtrå och ceremonier.