EXIL

Exil


Objekt 1,80 x 2 x 3 m 

Marerial: Mossa, rötter, jord, växter, roterande lampa

6 kanal ljudverk 

Stereo sound, hörlurar

Verkstad konsthall, Norrköping 2017


Ett samarbete mellan

Elin Maria Johansson, Jona Elfdahl och Etta Säfve.

Ljudkomposition: Michel Wenzer


Verket undersöker människans förhållande till sig själv, sina medmänniskor och sin samtid.

I rummet står en uppbyggd ö av rötter, mossa och växter med en lampa som sakta cirkulerar runt rummet. 

Ljudkompositionen spelades upp via ett dataprogram som gjorde att kompositionen ständigt förändrades. Via hörlurar kunde betraktarna ta del av en berättelse om en person som stängt ute omvärlden och skapat ett eget universum i vilken han själv äger rätten att styra över sitt liv.
Länk till dokumentation:


 https://vimeo.com/227010524