ENCHANTERS
The Enchanters3
The Enchanters2
The Enchanters9
The Enchanters10
The Enchanters7
The Enchanters1
The Enchanters4

THE ENCHANTERS


Platsspecifik soundwalk och installation. Inter Arts Center, Malmö 2016.                                            

I samarbete med Jona Elfdahl och Etta Säfve. Ljudkomposition Michel Wenzer.


The Enchanters är ett platsspecifikt verk i IACs lokaler där publiken fick möjlighet att röra sig genom de olika rummen som annars är stängda för allmänheten. I förarbetet tittade vi på byggnadens historia, lokalernas karaktär och de aktiviter som pågår där. Tillsammans med vårt intresse för samtida samhällsfrågor som rör mänsklig isolation, människans
påverkan och relation till naturen, förgänglighet och längtan, utgjorde det avstampet för projektet. Vi var intresserade av att väva samman fiktion med verklighet och skapa ett verk som genom det suggestiva, mytiska och poetiska utmanade våra inlärda bilder av världen och varandra. 

Verket som helhet bestod av flera delar där en berättelse (soundwalk) utgjorde ramverket. Objekt, installationer, ljud, doft, film och ritualer ingick som delar.
Soundwalken med sin berättelse tog betraktarna genom rummen via hörlurar. Berättelsen utgick från de karaktärer som sades ha vistats på platsen och som genom olika besvärjelser och riter försökt hitta sätt att förhålla sig till vår omvärld.