ECHOES

ECHOES


Performance 

2 timmar x 6 tillfällen

mått: 2,40x2,40

2 kanal video, ljud

Material: löv, grenar, rå bomull, trattar i metall, laservolie

Medverkande: Erik Wall och Louise Zurawski

Lilith Performance studio 2021Performancet var en del av “5 corners” som visades på Lilith Performance studio i november 2021. Installationen är uppbyggd i ett hörn bestående av två väggar och golv. Ett tunt nät är uppspänt spänt framför där en video med vattenspegling projeceras.

Två gestalter som tycks befinna sig på en sjöbotten sitter med ryggarna 

vända mot besökarna. Gestalternas rörelserna är långsamma, noggranna, inkännande och eftertänksamma. Var sak ges tid. Sorteradet håller på i en till synes ändlös loop, där de ibland tar en paus och vilar. Då de vilar försvinner de in i underlaget och uppgår i det. Två metall trattar leder ut på baksidan av rummet. Då och då bryter de tystnaden och pratar lågt med besökaren på andra sidan väggen. 


Naturen har i vårt samhälle länge fått till uppgift att vara en fristad för 

människan och den har absorberat en stor mängd av våra bekymmer och längtan. Fragment av dessa förtroenden, iakttagelser och drömmar gömmer sig som rester i vår omgivning och tillbaka mot oss studsar dess eko. - Jag drömde om dig för tusen år sen. Jag kommer ihåg dig för du har samma tröja på dig som då. 


-Nära nu. Bara tio steg bakom. Lita på mig.


https://lilithperformancestudio.com/archives/five-corners-kasra-alikhani-farvash-elin-maria-johansson-helena-olsson-cecilia-sterner/

.