CALLING CEREMONY

CALLING CEREMONY

Biologiska muséet, Stockholm 2011


Verket uppkom utifrån tanken att människan inte har något specifikt läte som kan locka till sig flocken då den känner ensamhet. Gestalten bär plagg jag funnit i ett hamnområde i Köpenhamn. Hon är delvis transformerad till en fågel och står och blickar ut över ett artificiellt havslandskap omgiven av uppstoppade tranor. Verket är den första delen ur ett pågående arbete som utgår från efterlämningar funna på undanskymda platser. Platser som i sin tomhet rymmer det elementära. Spåren efter vitt skilda individer vittnar om behov till avskildhet och avsaknad av tillhörighet, tecken på en förgången existens/aktion i materiell form.