A TREES LAST BREATH

ETT TRÄDS SISTA ANDETAG


I samarbete med Etta Säfve och Tomas Nylander, Österlens Glashytta I en serie försök undersöker vi vad som händer då en bit av ett träd kapslas in i flytande glasmassor. Syret som bildas då trädbiten förbränns insluten i glasmassorna bildar ett sista andetag och blåser på så vis upp glaset. Objekten är lövtunna och den inneslutna luften i dem skapar en spänning som gör att de sprängs vid beröring av ytan.