INSTALLATION/PERFORMANCE

A PARTY TO COVER THE SILENCE

 

“Mrs Dalloway is always giving parties to cover the silence”
― Virginia Woolf, Mrs. Dalloway

“Det här är hennes hus. Hon har alltid bott här.
Vi har fått lov att komma in till henne. Gå försiktigt för hon är hemma.”

Gylleboverket visade under fyra dagar  en del av ett pågående projekt som undersöker människans förhållande till sig själv, sina medmänniskor och sin samtid. Verket kommer röra sig i ett utvidgat fält av performance, rörlig bild, ljudkonst och installation.Den publika presentationen visades på Gylleboverket och i en lånad villa i byn Östra Vemmerlöv.
Medverkande konstnärer: Elin Maria Johansson, Etta Säfve och Jona Elfdahl. Ljudkomposition Michel Wenzer.

 

 

THE ENCHANTERS/BESVÄRJARNA

 

 

img_9170

7e

8e

1e

4e

Inter Arts Centre, Malmö 2016
A collaboration between Etta Säfve, Elin Maria Johansson, Jona Elfdahl and sound composer Michel Wenzer
Sitespecific sound walk and installations in 5 rooms of IAC using sound, film, objects, smells & rituals.

 

 

MEDAN JORDEN SNURRADE STOD STJÄRNORNA STILLA

Scenario 4; Signalererskan

medan jorden snurrade jpg

Installation, video, ljud. 2016

Skulptur i mänsklig storlek sitter på golvet i en hangar med plåtväggar i vilka det är borrade hål. På en av väggarna projiceras en video med bilder av ett hav, gryning över ett berg och eld i en skog. I rummet berättar en röst karaktären ”Signalererskans” historia.
I en turbulent tid av folkvandring och rotlöshet har vi arbetat tematiskt utifrån frågor som rör mänsklig isolation, längtan efter tillhörighet och önskan om att få stanna till. Med utgångspunkt i en faktabok om nödsituations navigering till havs, fyren som varning för fara och signal om en trygg hamn, eldar och lockrop. I samarbete med Etta Säfve.

TO AVOID ONES SHADOW –  I

Registration av performance. Filmstill.I samarbete med Etta Säfve. 2015

Kol från Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kolkompani, Människa,Landskap med permafrost.

 

TO AVOID ONES SHADOW – HOLES ABOVE GROUND

Registration av performance. Stillbild. I samarbete med Etta Säfve. 2015

Kol från Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kolkompani, Människa, Landskap med permafrost.

TO AVOID ONES SHADOW – NIGHT NAVIGATORS I

 

Stillbild. I samarbete med Etta Säfve. 2015

 

TO AVOID ONES SHADOW – HOLD YOUR HEAD UP – KEEP MOVING ON

Registration av performance. Filmstill. I samarbete med Etta Säfve. 2015

Silvertärnan är den fågel som flyttar längst avstånd av alla. Varje år flyger den från pol till pol och har under sin livstid lagt en sträcka som till månen och tillbaka bakom sig. Ingen annan varelse på jorden får uppleva lika mycket ljus.

POSITION 1-4 DE STOD SIDA VID SIDA

Gylleboverket 18-21.4 2014. En scenisk installation i samarbete med Etta Säfve och Jona Elfdahl.

Besökaren blir genom en guide i hörlurar ledsagade igenom uppbyggda scener föreställande resterna av den plats som en gång tillhört en man och kvinna som påstods ha levt där. Som vid en arkeologisk utgrävning får publiken instruktioner att följa med runt den faktiska platsen på Gylleboverkets mark. Bland skroten och röken som ännu inte falnat från den eld som en gång hållts vid liv, följer de spåren efter två personers liv och relation.

EFTER DIG

Gylleboverket Performancefesten 2013. I samarbete med Marie Hauge Jensen, Jonas Frankson, Etta Säfve och Jona Elfdahl.

Performancet framfördes i en 30 m lång hangar där aktörerna håller en monolog om ensamhet och kärlekstörst i var sin ände medan publiken rör sig fritt i rummet. Monologerna övergår efter hand till ett “Dog Talk-forum”, i vilken aktörerna under samtal och genom fysiska medel utmanar sina personliga barriärer.

CALLING CEREMONY

Biologiska Museet, Stockholm 2011.

SIXTH TASK; WEED OUT AND SORT

Timespace, Wiesenburg, Berlin. 2011.

Platsspecifikt verk uppförti en gammal ruin i ett fd härbärge, Wiesenburg, i Berlin. Fyra skulpturer, en konstant brinnande eld, glas med torkad vätska på ett högt bord täkt av jord. I samarbete med Ulrika Segerberg.

I PROMICE I WILL DISSAPEAR

Odenplans utställningsmonter, Stockholm. 2010.

Verket utgår ifrån samtal som kretsar kring längtan, saknad, åtrå och ceremonier. Jag har i detta verk iscensatt en tolkning av en persons sista vilja.

Frågade honom hur han ville begravas och han svarade: Befäst aldrig min kropp med jorden utan låt den uppgå i eldslågor. Täck min aska med tusentals blommor och låt dem vara bordsdekoration för er då ni samlas och äter min begravningsmåltid. Lämna bordet efter måltiden och låt fåglarna festa på resterna av den. Låt bordet stå orört tills dess att vätskan i glasen dunstat, blommorna förmultnat och min aska spridits för vinden.

Låt ingenting stoppa er.

I PROMICE I WILL ATTRACT MY PREY

Wunderkammer, Galleri Jonas Kleerup. 2010.

Verket utgår ifrån ett samtal som är hämtat från en serie intervjuer om som jag genomfört. Samtalen kretsar kring längtan, saknad, åtrå och ceremonier.Jag har i detta verk iscensatt en tolkning av en av de intervjuade personernas sista vilja.

Han frågade henne hur hon ville begravas och hon svarade: sprid min kropp för vinden. Låt fåglarna flyga av mitt kött och bygga bo av mitt hår. Sjung med dem tills dess att din saknad övergår till luft.Han byggde hennes grav vid det träsk flyttfåglarna samlades innan deras avfärd söderut. I dagar och nätter satt han vid hennes sida och sjöng tillsammans med dem. Långsamt sjönk bordet av hans tyngd ned i dyn och hennes kropp försvann med fåglarna.

Ljud

MOUTH TO EAR

Installation, 35mm film. Konstakademin 2009.

Två barn iklädda fågelungemasker sitter på ett bord. Runt om dem är gräddbakelser, överfyllda glas och frukt uppdukade. En stol för åhörare är placerad framför dem. Bakom dem på väggen projekteras en film, i vilken en flicka sitter vid ett enormt uppdukat bord mitt emot en varelse med ugglemask och skalar vindruvor.  Fågelbarnens röster pratar/sjunger i åskådarens öron. Ljudkällor är placerade i och under bordet. Ljud från ätande, vätska som hälls i glas, döende fiskar, insekter som kryper i löv, händer som rör vid tyll, skalande av vindruvor. Ljud av skogen som rör sig, fallande stjärnor och fräsande ljus i rummet. Då och då kommer två servitriser in, dukar fram bakelse till åhöraren, tänder ljusen, sätter på den hörselkåpor kopplade till tjocka slangar som löper in i servitörernas munnar och de framför ett stycke för betraktaren. De dukar av, släcker ljusen och avlägsnar sig.

UPON MANY WATERS

Galleri Mejan, Kungliga Konsthögskolan. 2008. Performance 2h26 min.

Gästerna visas in i entrén där ett stort altare med mat och sprit är uppdukat. Ett hundratal stearinljus är tända. I rummen till höger och vänster om entrén befinner sig 18 personer som under tiden ljusen brinner ned sjunger “My bonnie is over the ocean”. Rummen in till körerna är avspärrade med ett tunt rep. Performancet dokumenterades av tre stillbildskameror, en före, en under och en efter. Alla tre rummens ljud upptogs.