UPCOMING UN-GOING

UPCOMING
 
EXIL
5-21 maj 2017
Verkstad konsthall, Norrköping
”-Han studerar objekt som absorberar allt inkommande ljus och inte reflekterar något.
Han tränar på att uppgå i väggens mörkgrå skugga.”
A collaboration between Elin Maria Johansson, Etta Säfve & Jona Elfdahl
Sound composer: Michel Wenzer
A PARTY TO COVER THE SILENCE
13-16 april 2017
Gylleboverket, Östra Vemmerlöv
exhibition and performance
”Det här är hennes hus. Hon har alltid bott här. Vi har fått lov att komma in till henne. Gå försiktigt för hon är hemma.”

Gylleboverket visar under fyra dagar i påsk en del av ett pågående projekt som undersöker människans förhållande till sig själv, sina medmänniskor och sin samtid. Verket rör sig i ett utvidgat fält av performance, rörlig bild, ljudkonst och installation.Den publika presentationen kommer att ske på Gylleboverket och i en lånad villa i byn Östra Vemmerlöv.

a collaboration between Elin Maria Johansson, Etta Säfve & Jona Elfdahl

Mrs Dalloway is always giving parties to cover the silence”
― Virginia Woolf, Mrs. Dalloway

 dark-hole-sea
THE ENCHANTERS/BESVÄRJARNA
24- 26 nov 2016
Inter Arts Center, Malmö
The Enchanters is a joint project between Elin Maria Johansson, Etta Säfve and Jona Elfdahl. 
 
The work is a part of their on-going collaborations and research in which they let the mythical and poetic raise questions of our contemporary society. Through fictive caracters, scenic installations, film, soundwalks, propagation of myths and events their practice explores themes such as human isolation, our relation to nature and the perishable, our relation to each other, control, communication, social structures and longings. 
 
During fall, they’ve developed a site-specific work in IAC’s premises. As a part of the work they’ve been looking at the history of the buildning, room functions, observing artistic processes, collaborations and human activities at the site. 
The work takes the audience through the rooms of IAC, guided by a soundpiece telling the mythical tale of the building and its inhabitants.